ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

Package : พม่า กัมพูชา

 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N

  ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

  วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน BANGKOK AIRWAYS

  กรกฎาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • พม่าไหว้พระ 9วัด

  ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท

  มหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาว์น วัดพระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดบารมี(พระเกศามีชีวิต)

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน NOK AIR

  มกราคม-มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • พม่าสุดเพลิน

  ราคาเริ่มต้น 4,994 บาท

  มหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาว์น วัดพระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่องาทัตยี ตลาดสก๊อต

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน NOK AIR

  มกราคม-มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • มัณฑะเลย์ มิงกุน 3D2N

  ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน MAI

  ดูรายละเอียด

 • เที่ยวพม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

  ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระหินอ่อน-วัดหงาทัตยี

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน Thai Lion Air

  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • SUPER SHOCK มัณฑะเลย์

  ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

  สักการะพระมหามัยมุนี แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี ผ้าเช็คพระพักตร์+ถุงผ้า พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน Air Asia

  กุมภาพันธ์-เมษายน 2018

  ดูรายละเอียด

 • มัณฑะเลย์ - มิงกุน

  ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

  ร่วมพีธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี-ชมสะพานไม้อู้เบ็งที่ยาวที่สุดในโลก-ชมเจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์-ชมพระตำหนักไม้ชเวนานจอง

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน Myanmar Airway

  มกราคม-มิถุนายน 2561

  ดูรายละเอียด

 • กัมพูชา เสียมเรียบ 3D2N

  ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

  ศาลองค์เจ็กองค์จอม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ ล่องเรือโตนทะเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด wat thmey ทุ่งสังหาร ตลาดซาจ๊ะ เสียมเรียบ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน THAI SMILE

  สิงหาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • บินตรงเชียงใหม่ มัณฑะเลย์มิงกุนพุกาม (บินภายใน)4D3N

  ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนีสิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ ชมวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป วิหารธรรมยังยี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม อาหารดี ครบทุกมื้อ!!

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน BANGKOK AIRWAYS

  ตุลาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด


Back To Top