ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

ไต้หวัน อาลีซาน 5D4N

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน THAI AIRWAYS

ช่วงเวลาเดินทาง ตุลาคม - มกราคม 2018

จองเลย

หนานโถว-แช่น้ำร้อนออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-วัดเหวินหวู่-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตึกไทเป101-วัดหลงซานซื่อ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top