ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 086-6887664, 095-4321414
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

Package : ไต้หวัน

 • ไต้หวัน ครบสูตร3อุทยาน 6d5n

  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

  อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ-พิพธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-โรงงานหินอ่อน-ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตกไทเป101-วัดหลงซานซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน THAI AIRWAYS

  ธันวาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด


Back To Top