ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

ไทเป...ไต้หวัน

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน Thai Lion Air

ช่วงเวลาเดินทาง พฤศจิกายน 42 - พฤศจิกายน 42

จองเลย

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง ซื่อหลิน Night Market

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top