ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TAIPEI 101

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 12,992 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน Nok Scoot

ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม 61 - มกราคม 61

จองเลย

ทะเลสาปสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลื่ว-ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่ิอหลินไนท์ ซีเหมินดิง ตึกไทเป101

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top