ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TaiWan พาชิลล์

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน EVA AIR

ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2018

จองเลย

หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจัง-วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้- อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top