ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TaiWan แอ๊ก แอ๊ก

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 22,899 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน CHINA AIRLINES

ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2018

จองเลย

ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top