ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TaiWan Bao Bao

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน CHINA AIRLINES

ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2018

จองเลย

ไต้หวัน - เถาหยวน - MITSUI OUTLET -ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101-ร้านสร้อย GERMANIUM - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top