ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TAIWAN COUNTDOWN 5D4N

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน EVA Air

ช่วงเวลาเดินทาง 31ธันวาคม - 4มกราคม 2018

จองเลย

ไทเป-COUNTDOWN2018@TAIPEI101-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์กู้กง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top