ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TaiWan HA HA

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน CHINA AIRLINES

ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2018

จองเลย

สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 - อี๋หลาน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว- นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต-ร้านสร้อย GERMANIUM - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาลีซาน – นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง-ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซีเหมิน-สนามบินเถาหยวน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top